engelns
Er ging een wereld voor mij open. Een wereld van kennis, inzicht en inspiratie. Met veel plezier heb ik al de colleges gevolgd, vooral de colleges over spiritualiteit. Door mijn werk in de gezondheidszorg, de cursussen in de alternatieve gezondheidszorg en door de Master Spiritualiteit, kreeg ik steeds meer interesse in de inheemse spiritualiteit en de traditionele genezing. Voor mijn scriptie ben ik daarom naar Botswana gegaan om daar traditionele genezers te interviewen over de communicatie met de spirituele wereld. Dit heeft geresulteerd in mijn scriptie: Een open verbinding met God, een zoektocht naar het hart van traditionele genezing in Botswana.

In Afrika is spiritualiteit onderdeel van het leven. In feite bestaat er geen apart woord voor, cultuur, religie en spiritualiteit zijn een eenheid. Spiritualiteit is ook onderdeel van de traditionele genezing. Genezing vindt plaats op drie gebieden, het fysieke, het spirituele en het sociale.
Dit was ook in de westerse landen het uitgangspunt bij genezing, maar in de loop der jaren is het accent vooral op het fysieke aspect komen te liggen. Volgens mij is dit een grote tekortkoming in onze gezondheidszorg. Een mens is meer dan zijn symptomen, meer dan zijn bezittingen. Spiritualiteit is de dimensie van waaruit een mens leeft en zijn leven vormgeeft.

Wat is spiritualiteit

The Spiritual Core

We join spokes together in a wheel
but it is the center hole that makes the wagon move.
We shape clay into a pot,
but it is the emptiness inside that holds whatever we want.
We hammer wood for a house,
but it is the inner space that makes it liveable.
We work with being,
but non-being is what we use.


Lao Tsu, 1988

Spiritualiteit is een breed begrip, kent veel verschillende definities en kan vanuit verschillende gezichtspunten worden bekeken. Volgens Kees Waayman in zijn boek: Spiritualiteit, vormen, grondslagen en methoden, is spiritualiteit de relatie tussen God en mens; het God- menselijk betrekkingsvermogen en de veranderingen die hierin kunnen plaatsvinden. Hij onderscheidt 54 vormen van spiritualiteit die zijn verdeeld in drie delen. De lekenspiritualiteit, de scholen van spiritualiteit en de tegenbewegingen. Al deze vormen hebben twee dingen gemeen. Een ervaring van het heilige en transformaties in het leven die met deze ervaringen te maken hebben.

Voor mij is spiritualiteit de verbondenheid met de bron van ons bestaan, maar ook de verbondenheid met andere mensen en met al wat leeft. Als we ervan uitgaan dat we een geestelijke/spirituele dimensie hebben van waaruit we bestaan, zijn we vanuit deze dimensie verbonden met onze bron, met de natuur en met alles wat ons omringt. Als we ons deze bron van bestaan voorstellen als een zon, kunnen we de mensheid bezien als de verschillende stralen. Zoveel te dichter je bij de bron bent, zoveel te meer je verbonden bent met de bron. Zit je op het uiteinde van een straal, is er weinig verbondenheid meer met de bron en geen verbondenheid meer met andere mensen.

Op de uiteinden, is het eenzaam, ben je alleen. Dit geldt niet alleen voor de mensheid, maar dit kun je toepassen op alles. Dit is ook een mens met zijn verschillende persoonlijkheden, of de wereld met zijn verschillende religies. Zoveel te verder je van de bron verwijderd bent, zoveel te meer je je wilt profileren en afzonderen. Hier ontstaat fundamentalisme uit angst en onbegrip voor anderen.
Je kunt deze voorstelling ook toepassen op een organisatie, die zo groot is geworden ( bijvoorbeeld een school) dat de mensen die er werkzaam zijn ieder voor zich werken en niet meer de verbondenheid voelen met het grote geheel. Denk maar aan de kleine familiebedrijven waar iedere werknemer deel was van de familie en zich ook verbonden voelde. Nu de bedrijven groter zijn geworden is deze band niet meer aanwezig.

Vanuit onze eigen spiritualiteit kunnen we weer verbinding maken met deze bron. Dit is een proces dat leven heet. Je opnieuw verbinden met de bron. Re- ligare. Dat is waar het woord religie van afkomt en wat ook de oorspronkelijke betekenis is van een religie. Op welke manier is in iedere religie anders, maar we gaan uiteindelijk allemaal dezelfde weg.